-----
Opera-Trangphattu—Nghệ Thuật-Văn Học—Phật Giáo Hiện Đại

17 thg 1, 2010

CON HÙM HỘI-BÀI (tt-5)

CON HÙM-HỘI BÀI
(Trọn Bản-All in One)

[Tiếp Theo-5]

(Biên Tập Viên điều chỉnh dựa theo bản thảo của 1 Tác Giả)


CỦA THƯỜNG-TRỤ.
Bất-chấp Quy-Luật, hay Quả-Báo Tội-Lỗi, cứ mỗi mùa An-Cư hằng năm và sau khi mãn Hạ, vào khoảng tháng 8, là Hùm đã cho người gọi một lúc từ 4-5 chiếc xe Ba-Gác máy, công khai vào T-Xá khuân vác gạo trong kho chở đi bán (được biết là Hùm đã chịu mối trước hằng năm) và chỉ chừa lại ít bao trong kho.
Sau đó, nếu có hết gạo hoặc vật dụng về việc Nhà-Trù, thì Hùm bảo thuộc-hạ đi khuyên góp một số Phật-Tử thân cận.
Ngoài việc tom-góp bán lấy Tiền, Hùm còn dùng Tứ Vật-Dụng để làm Quà-Biếu cho quý "ngài"! Mỗi vị không ít. Hùm luôn chiều theo sự yêu cầu của các ngài; và thường kiêm Phong-Bì thật dày.

Hằng năm, khi bắt đầu vào Hạ, cứ khoảng năm ba ngày là Hùm lệnh cho thuộc hạ (ban kiết-sự trường Hạ) phải đem Sổ-Sách liệt kê việc Thí-Chủ Cúng-Dường trình lên để Hùm theo dõi một cách chu đáo vì sợ bị Thất-Thoát do Lọt-Kẽ.
Khi gần cuối Hạ, còn khoảng 5 ngày là làm lễ Tự-Tứ, Hùm lệnh cho thuộc hạ Tổng-Kết Tài-Vật, xong, phải Công-Bố trước Tăng-Ni-Chúng theo sự xắp-xếp của Hùm. Thế là, kết quả về Quyền-Lợi dự mùa An-Cư Kiết-Hạ của mỗi vị Tăng-Ni bình-thường không
Chức-Sắc, chỉ là 10 kg gạo và 50.000 đồng. Nếu vị Tăng hoặc Ni nào bất mãn đưa ra ý-kiến khiếu-nại vào những cuộc họp hay vào ngày Bố-Tác định kỳ hằng tháng, vị đó vừa mở đề, thì bị ông
Quân-Sư (Giác-Thắng) làm Chức Quản-Chúng đưa tay khoát lia-lịa chận lại rồi bảo rằng:
-ông/cô không được phép ý-kiến ý cò gì hết.
Vị đó đành im-lặng, còn lại bao nhiêu vị khác, có một số cũng muốn đưa ý-kiến, khi thấy một người bị Quyền Quản Chúng chận không cho phát biểu, tất cả đành im hơi lặng tiếng.
Chưa hết, những vị hay có ý không bằng lòng qua cách đối xử Bất-Công kể trên của Hùm và
Thuộc-Hạ, là sẽ bị để ý ghi vào sổ Đen liền. Hậu quả năm sau, vị đó sẽ không được dự vào bất cứ lễ Trai-Tăng nào của Phật-Tử cúng-dường; và nếu vị đó cố-lì đem Bát để vào sắp hàng mà Dự Trai, tức thì cái bát đó sẽ Biến-Mất, mà Vị-Sư hay Cô-Ni đó hoàn toàn không hay biết. Nếu người đó, qua năm sau, vì Bất-Mãn mà không vào T.Xá Hùm dự học Mùa An-Cư, thì sẽ bị ghép tội Chống-Đối Tổ-Chức, chống đối Giáo-Hội, là Vị ấy sẽ lãnh Hậu-quả không lường trước được.

Mỗi khi Hùm cần tiền, thì bất cứ việc gì, nếu có tiền, nhiều hay ít Hùm vẫn làm.
Như trong TX, Phật-Tử cúng dường một cái máy điện hiệu HONDA 2 FAIW, để phòng khi cúp điện, nhưng Hùm được Quân-Sư Thắng bàn tính là Hùm bán ngay, rồi Hùm với ông Quân-Sư chia nhau cười hô-hố.

Trong TX có Cô-Thủy, là người bản xứ. Cô được Hùm giao toàn quyền trông coi điều hành Nhà-Trù. Ngoài mùa An-Cư, hằng ngày, nếu có Phật-Tử cúng vật thực dồi-dào như:
gạo, đường, nước-tương, dầu-ăn, bột-ngọt...v.v,
thì do cô Thủy vô bao chở đi vào giờ Chư-Tăng công-phu, là từ 20-22 giờ.
Có một ngày đó, Cô-Thủy tri hô lên cho chúng Tăng trong TX biết, tất cả những chiếc nồi To dùng để nấu bánh Tết (những nồi nầy, nếu hấp bánh đầy nồi, chỉ một lần nấu, là cả TX dùng một tháng không hết) đã bị Trộm mất hết rồi. Thời gian trôi qua chỉ một tuần, từ những nhà lân cận cho biết rõ, là họ đều thấy Cô- Thủy kêu người bán toàn bộ số nồi có giá trị kể trên, bằng cách hẹn sẵn với người mua, khoảng từ 23-24 giờ, cô ả mang số nồi đó đưa ra ngang hàng rào, đúng điểm đã hẹn; và khi Cô-Thủy tung tin mất đồ, Hùm không tỏ ra phiền trách gì cô Thủy cả.

Còn về phần đất của TX, Hùm đã âm-thầm bán cho ông cư-sĩ tên Bắc, diện-tích khoảng 5000m, nhưng Hùm căn-dặn ông Bắc, nếu ai có hỏi phải nói là: thấy hoàn cảnh ông Bắc nghèo khổ nên Hùm từ bi cho không, dù thật sự thì bán lấy 6 chỉ vàng.
Ông Bắc và Hùm đã làm xong giấy chủ quyền vào năm 1990.
Lại nữa, vào năm 1997, Hùm cũng cắt 2m dài gần 200m để bán cho cô Ba Lệ ở Lâm Gia Trang (đất cập ranh)
Sư Thanh ở TX Trung Tâm-Phú Lâm, quận 6 hay được, đã phải năn nỉ xin cô Ba Lệ để chuộc lại số đất mà Hùm đã bán. Tất nhiên, sư Thanh phải thối lại tiền cho người ta mới lấy lại được đất.

TRÀNG PHẬT TỰ