-----
Opera-Trangphattu—Nghệ Thuật-Văn Học—Phật Giáo Hiện Đại

6 thg 3, 2010

BẤT HẠNH

不幸

,MỘT THỜI,
Đức Phật thuyết dạy cho đại chúng rằng:
,-Bất Hạnh thay cho những ai chịu thần phục đàn bà.
,Quốc độ nào, quốc gia nào, trú xứ nào...; mà đặt dưới sự cai quản của đàn bà, thì thật là bất hạnh cho xứ sở ấy.
,Gia đình nào có đàn bà làm chủ, nhiều bất hạnh sẽ đến với gia đình ấy.
(Ở đây cần phải hiểu là tuyệt đại đa số, trừ một số ít trường hợp đặc biệt, khi người đàn bà kia là một người đủ đức hạnh và trí tuệ)
,Người đàn bà, thường dơ bẩn, thiếu trí tuệ và thừa các hạnh xấu xa.
,Mang thân đàn bà, là đã từng chất chứa nhiều ác hạnh, nhiều phi pháp.


,Đức Phật vốn không chấp nhận cho Nữ giới xuất gia trong Giáo Pháp của Ngài, vì Ngài nhận thấy sự lợi ích thì ít mà mối nguy hại thì nhiều và tiềm tàng mối họa lâu dài.
,Nhưng do Đại Đức A Nan không hiểu ý, đã thưa thỉnh xin Ngài cho Nữ giới xuất gia; đến lần thứ 3 thì Ngài chấp nhận, vì đó là thông lệ của các Đức Phật.
,Các Đức Phật thường chấp nhận những lời thỉnh cầu bất lợi khi điều ấy là hợp pháp và được thưa thỉnh đến 3 lần.
,Lần ấy, Đức Phật đã quở trách Đại Đức A Nan.
,Trong chúng Tăng, ai cũng hiểu điều đó. Vì vậy, sau khi Đại Đức A Nan nhập diệt, Nữ giới không còn được thâu nhận.
,Có thể nói, từ đó, xem như
Giáo Hội Tỳ Kheo Ni không còn tồn tại.
,Bởi vậy, trong Phật Giáo Nguyên Thủy không có Ni giới, không chấp nhận Nữ giới xuất gia.
,Cho đến nay, một số các vị Trụ Trì thuộc Phật Giáo Nguyên Thủy cũng tự ý làm sai. Họ đã thâu nhận Nữ giới, dù phần nhiều chỉ cho mặc y màu trắng như những cư sĩ và chỉ cho thọ 8 Giới.
,Dù vậy, có nơi cũng thấy Ni đắp cả y phục của chúng Tỳ Kheo.

,Ni giới tồn tại đến ngày nay, là do
Đại Chúng Bộ truyền thừa.
,Từ khi Tăng đoàn bị phân hóa, hàng
Thượng Tọa Bộ thủ giới và ở lại. Số còn lại, không thủ giới, tự ý lập riêng một Tăng Bộ phi pháp; hành pháp riêng, Bố Tát riêng.
,Đó, chính là Đại Chúng Bộ, tiền thân của
Đại Thừa phi Giáo Pháp truyền đến hôm nay.
Xem Bài Viết:
ĐẠI THỪA-TIỂU THỪA.

,Như vậy, Đại Chúng Bộ vốn là phi pháp Tăng.
,Ni chúng do bộ nầy thâu nhận tất yếu là một đoàn thể phi pháp, không tùy thuận Pháp.
,Theo đà phát triển của Bắc Tông, tức Đại Thừa phi Phật Giáo; Ni chúng ngày càng phát triển rộng khắp và vì thường được mạo xưng bằng một cụm từ hoa mỹ:
Chư Đại Đức Ni
nên đã lừa được vô số người Phật Tử ít hiểu biết về Tăng sự.

,Ni chúng đã làm Giáo Pháp giảm một nữa tuổi thọ.
,Ni, làm cho Tăng mau chóng phá giới và tan rã.
,Ni chúng thời nay, làm giảm phần phước của bao người Phật Tử, tín thí chủ.
,Ni chúng ngày nay, khi ngạo, nô đùa, bỡn cợt; ăn ở với Tăng khắp nơi, hiếm thấy nơi nào không có.

Bất Hạnh
thay cho những ai chịu thần phục bởi đàn bà.
,Bất Hạnh thay, cho những kẻ ngu si thời nay; tìm đến Ni để nghe giáo giới, để cúng dường, để lễ bái.
,Với đa số người nầy, công đức mà họ đạt được; là giữ được lâu dài cái khổ nhục của Nữ Thân, hoặc tạo được Nhân để chuyển đổi
Nam thân thành Nữ giới!
,Tin rằng, bài viết nầy sẽ giúp cho đa số người không còn bị ngu si, lừa bịp mãi; để rồi bỏ vô số tiền của, tạo chút phước nhỏ nhoi và lại tạo thêm Nhân để lưu giữ Nữ Thân tồn tại mãi mà không biết đến bao giờ mới thoát khỏi trần ai.

..."Rung chuyển ngàn núi non, chấn động khắp muôn loài.
Đó là tiếng của loài Sư Tử, vì có đủ Sư Tử âm.
Chánh Pháp, là Thánh âm, vốn của dòng Sư Tử
vậy."
Trích trong:
Năm
DẦN,
Viết Về
HỔ

và:
THẦN THÔNG-LẠC GIÁO
(phần cuối)TRANG PHẬT TỬ

--------------------------------------------------
Ovi Mail: Get mail on your mobile or the web
http://mail.ovi.com

1 nhận xét:

 1. Đây là lời Bình Luận về
  TRANG PHẬT TỬ
  do bạn ut music gởi qua Email:

  [-------- Tin gốc --------
  Subject: Phat giao viet nam
  From: ut music < utmusic91@gmail.com >
  To: trangphattu@live.com]
  CC:

  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

  Mình chỉ là một người mộ đạo, vô tình ghé ngang qua trang web của các bạn.
  Mình thấy trang web này có vẻ chỉ trích Phật giáo Đại thừa là chủ yếu. Nay mình có vài lời cho các bạn như sau:
  Chắc có lẽ các bạn chưa từng nghe qua câu nói của ngài Dục Vương - Vua A Dục, ngài cũng là một Phật tử thuần thành. Ngài nói rằng:
  "NGƯỜI TA KHÔNG NÊN CHỈ KÍNH TRỌNG TÔN GIÁO RIÊNG CỦA MÌNH VÀ BÀI BÁC NHỮNG TÔN GIÁO CỦA KẺ KHÁC, MÀ PHẢI KÍNH TRỌNG CỦA KẺ KHÁC VÌ LÝ DO NÀY HAY LÝ DO KHÁC. NHƯ THẾ TA CÓ THỂ LÀM CHO TÔN GIÁO MÌNH PHÁT TRIỂN VÀ GIÚP ĐỠ CÁC TÔN GIÁO KHÁC NỮA. NẾU KHÔNG TỨC LÀ TA ĐÃ TỰ ĐÀO HUYỆT CHO CHÍNH TÔN GIÁO CỦA MÌNH".
  Điều đó là đối với các tôn giáo khác nhau, huống hồ ta cùng một "người cha" sinh ra lại bêu xấu nhau như thế! Hơn nữa, các vị tăng sĩ của Đại thừa lẫn Tiểu thừa luôn thông qua nhau, tìm hiểu học hỏi những giáo lý, dung hòa với nhau và cùng rút ra những giáo lý chung mà Đức Bổn Sư đã dạy.
  Còn việc những vị tăng còn phạm giới thì điều đó là một lẽ thường tình thôi các bạn à! không nên chấp trước vào những điều này mà đi bôi xấu cho cả một tăng đoàn. Từ thời Đức Phật đã có những người không chấp hành giới luật rồi huống hồ ngày nay Phật đã diệt độ.
  Mình mong rằng các bạn sẽ có một cái nhìn sâu rộng hơn về tôn giáo của mình.
  Ông bà ta có câu:
  "Khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau".
  Thật hay đúng không các bạn!
  Mong các bạn hãy dụng tâm Phật, nhãn Phật mà soi xét sự việc.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!


  Sau đây là nội dung phần
  LỜI HỒI ĐÁP
  Từ Trangphattu đến Ut Music!

  Trả lờiXóa

Mời Bạn Đọc-Viết
BÌNH LUẬN