-----
Opera-Trangphattu—Nghệ Thuật-Văn Học—Phật Giáo Hiện Đại

8 thg 1, 2010

QUY Y "TAM BÁO"

[皈依 “三招”]


,NGƯỜI PHẬT TỬ,
tín thí chủ đến các chùa thường
Quy Y Tam Bảo.
Nhưng ít ai hiểu rằng, mình rất ít khi
-QUY Y TAM BẢO

mà lại chỉ thường Quy Y "Tam Báo"!
,Là Tam Bảo, sao lại là Tam Báo được?
,Hãy từ tốn nghe lời giảng giải, phân tích.

,Trước tiên nói về Phật Bảo.
,Thật đúng, Đức Phật của chúng ta rất là tôn quý. Tôn quý đến độ cả chữ Bảo cũng không xứng để diễn tả. Dù vậy, thường khi đến chùa, nào thấy Phật đâu, chỉ có biểu tượng của Ngài ở đó.
,Nay Đức Phật không còn tại thế. Biểu tượng thay Ngài cũng là phải lắm. Điều đáng nói ở đây, là mỗi khi nhìn biểu tượng của Ngài; người mộ đạo nên nhớ nghĩ đến Minh, Hạnh của Ngài và tất cả những gì cao quý, tối thượng ở nơi Ngài. Từ đó mà phát tâm học để thực hành theo. Khi thực hành theo rồi, dần dà thấy được sự lợi ích. Từ đó, trong tâm trí chỉ còn biết tôn thờ Ngài, không chấp nhận tôn thờ bất kỳ ai khác.
,Như vậy, mới thật là quy y Phật Bảo.

,Thế nhưng, Phật tử thời nay đến các chùa, tịnh xá,..; hiếm khi nhớ nghĩ điều ấy, mà phần nhiều là dâng cúng tài vật và lễ lạy.
,Việc ấy có tạo nên phước chứ không phải không có. Dù vậy, do thành thói quen; lại quá lạm dụng hình thức ấy và còn được sự khuyến khích, động viên của những kẻ vụ lợi, nên dần dà việc cúng dường trở thành việc chính và ngày càng rườm rà phức tạp. Cứ nhìn lên bàn thờ Phật tại các nơi thì rõ lắm.
,Như vậy, biểu tượng của Ngài đáng lẽ thanh cao, đã bị làm cho trở nên phàm tạp. Do quá chú trọng về việc bày biện ấy, người Phật tử không còn tâm trí để nhớ nghĩ đến những điều cao thượng khác xuất sanh từ biểu tượng. Cho nên, đáng lẽ đến chùa để quy y Phật Bảo, hóa ra đã quy y Phật Báo.
,Phật không báo, mà chúng sanh mê muội tự báo mình.

,Tiếp nói đến Pháp Bảo.
,Thật vậy, Chánh Pháp là tối thượng ở đời. Nhưng nay, người Phật tử đến các chùa, tịnh xá; hiếm khi được nghe Chánh Pháp, mà phần nhiều nghe các loại giáo thuyết tạp nhạp, tự soạn; của các vị xưng là Thầy, là Tổ, là Tăng.
,Lại nữa, nghe
nhạc, kịch, cải lương...; hay cầu an, cầu siêu; xem ngày tháng, tuổi tác, tướng số...
,Như vậy, đáng lẽ đến chùa để quy y Pháp Bảo, thì người Phật tử chỉ thường phải quy y Pháp Báo; vì bị các giáo thuyết tạp nhạp làm cho mê muội, rối trí; không còn biết phân biệt hay dở, chánh tà.
,Pháp vốn không báo, mà chính người ngu tự báo; vì mê, nên đã tin vào những kẻ chẳng đáng tin. Những kẻ
chỉ chuyên lấy tiền, còn công phu thì huyễn hoặc; chỉ chuyên nói, mà thật ra không hề làm được.

,Cuối cùng nói đến Tăng Báo.
,Các kẻ chuyên nói vừa kể trên, mang thân tướng ông Tăng, bà Ni. Trên thực tế ít đem lại lợi ích gì cho sự nghiệp hành Pháp Giải Thoát của chính bản thân họ, nói chi đến cứu giúp, hóa độ muôn sanh.
,Thời nay,
đa phần sống chạy theo lợi dưỡng, theo dục lạc.
Lại quen nói và viết thật nhiều. Sách cũng như băng đĩa thịnh hành, rối ren, hoa mắt.
,Làm không được, không xong mà nói quá nhiều; thì kẻ có trí phải thừa hiểu đó là nói cao, nói dối, nói láo, nói dóc; nói vì danh lợi, vì cao hứng, chứ không phải là lời nói đúng Sự Thật.
,Do đó, người Phật tử, khi đến gặp các hàng Tăng, Ni ấy; phần nhiều phải phụng dưỡng, mà ít được học hỏi điều Chân Thật liên quan đến Chánh Lý, đến Chánh Pháp. Ngược lại, phải học, phải nghe đủ điều rối rắm, tạp nhạp; đầy kiến chấp, đầy mê tín.
,Như vậy, đáng lẽ đến chùa để quy y Tăng Bảo, vô tình chỉ thường quy y Tăng Báo mà không tự biết.
,Tăng thật, vốn không báo; chỉ vì Tăng hạnh hiếm có, nên hóa ra báo vậy thôi. Báo hại bao người ngày càng sa vào mê tín, quen cúng dường phụng dưỡng mà ít khi làm được những việc lợi ích thiết thực hơn.

,Cho nên, quý vị đã từng Quy Y Tam Bảo hay đã từng Quy Y "Tam Báo"?
,Tự thân mỗi người có trí hãy tự suy xét.
,Thiết nghĩ, ở đây phân tích như trên đã là quá đủ để góp phần
nâng cao sự hiểu biết cho
Người Phật Tử và Tín Thí Chủ.

Đọc bài Vi Tiếu:
QUY Y CƯ SĨ BẢO!

TRANG PHÁT TU

1 nhận xét:

 1. Đây là lời Bình Luận về
  TRANG PHẬT TỬ,
  do bạn ut music gởi qua Email:

  [-------- Tin gốc --------
  Subject: Phat giao viet nam
  From: ut music < utmusic91@gmail.com >
  To: trangphattu@live.com]
  CC:

  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

  Mình chỉ là một người mộ đạo, vô tình ghé ngang qua trang web của các bạn.
  Mình thấy trang web này có vẻ chỉ trích Phật giáo Đại thừa là chủ yếu. Nay mình có vài lời cho các bạn như sau:
  Chắc có lẽ các bạn chưa từng nghe qua câu nói của ngài Dục Vương - Vua A Dục, ngài cũng là một Phật tử thuần thành. Ngài nói rằng:
  "NGƯỜI TA KHÔNG NÊN CHỈ KÍNH TRỌNG TÔN GIÁO RIÊNG CỦA MÌNH VÀ BÀI BÁC NHỮNG TÔN GIÁO CỦA KẺ KHÁC, MÀ PHẢI KÍNH TRỌNG CỦA KẺ KHÁC VÌ LÝ DO NÀY HAY LÝ DO KHÁC. NHƯ THẾ TA CÓ THỂ LÀM CHO TÔN GIÁO MÌNH PHÁT TRIỂN VÀ GIÚP ĐỠ CÁC TÔN GIÁO KHÁC NỮA. NẾU KHÔNG TỨC LÀ TA ĐÃ TỰ ĐÀO HUYỆT CHO CHÍNH TÔN GIÁO CỦA MÌNH".
  Điều đó là đối với các tôn giáo khác nhau, huống hồ ta cùng một "người cha" sinh ra lại bêu xấu nhau như thế! Hơn nữa, các vị tăng sĩ của Đại thừa lẫn Tiểu thừa luôn thông qua nhau, tìm hiểu học hỏi những giáo lý, dung hòa với nhau và cùng rút ra những giáo lý chung mà Đức Bổn Sư đã dạy.
  Còn việc những vị tăng còn phạm giới thì điều đó là một lẽ thường tình thôi các bạn à! không nên chấp trước vào những điều này mà đi bôi xấu cho cả một tăng đoàn. Từ thời Đức Phật đã có những người không chấp hành giới luật rồi huống hồ ngày nay Phật đã diệt độ.
  Mình mong rằng các bạn sẽ có một cái nhìn sâu rộng hơn về tôn giáo của mình.
  Ông bà ta có câu:
  "Khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau".
  Thật hay đúng không các bạn!
  Mong các bạn hãy dụng tâm Phật, nhãn Phật mà soi xét sự việc.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!


  Sau đây là nội dung phần
  LỜI HỒI ĐÁP
  Từ Trangphattu đến Ut Music!

  Trả lờiXóa

Mời Bạn Đọc-Viết
BÌNH LUẬN