-----
Opera-Trangphattu—Nghệ Thuật-Văn Học—Phật Giáo Hiện Đại

5 thg 1, 2010

CON HÙM HỘI BÀI (tt-3)

CON HÙM-HỘI BÀI
(Trọn Bản-All in One)

[Tiếp Theo-3]


(Biên Tập Viên điều chỉnh bản thảo, của tác giả là một nhà sư Khất Sĩ đã gởi bài tới TRANG PHẬT TỬ)

MỘT TỊNH-THẤT HAI LẦN BÁN.
Cái Tịnh-Thất tọa-lạc đối diện phía sau Lâm-Gia-Trang của Cô-Ba Lệ, chiều dài khoảng 12 m, ngang độ 05m, tính chu-vi đất thì rộng hơn nhiều. Trước đây do ông Sư-Truyền và Cô-Hoa cất, nhưng việc cất Tịnh-Thất Sư-Truyền còn thiếu nợ Vật-Tư của chủ Cơ-Sở kinh danh VT, không rõ bao nhiêu.
Chủ VT nhiều lần đòi nợ, Sư-Truyền không có tiền trả, chủ nợ không thưa gởi ra Chính-Quyền, mà đến trình bày với Hùm để nhờ Hùm giải-quyết.

Cơ-hội đến, Hùm liền ra chiêu, bèn cho người mời Sư-Truyền và Cô-Hoa lên.
Nhưng cô Hoa biết thân phận sai trái và tội lỗi, nên cô trốn không đến tham dự cuộc giải-quyết. Chỉ có Sư-Truyền đến nghe Hùm buộc tội.

Về nợ, Hùm lệnh cho Sư-Truyền phải trả trong thời-gian ngắn nhất, còn việc cô Ni-Giả ở chung, là Sư-Truyền đã phạm Đại-Giới, sẽ bị Giáo-Hội thu hồi Y-áo và đuổi ra khỏi Địa-Bàn Núi-Dinh Hội-Bài trong lần luật Bố-Tác truyền thống theo Luật tới đây.
Sư-Truyền sợ, nên bỏ trốn thời gian khá lâu.

Cái Tịnh-Thất thì Hùm công bố sẽ do Giáo-Hội quản-lý.
Hùm giao cho một người Cư-Sĩ có nhà tại địa-phương tên là Long-Trọc trông coi và dò theo người để bán Tịnh-Thất, thì có Sư Cô Liên-Nghiêm không có chỗ ở, chỉ đang ở tạm nhờ chỗ nầy chỗ nọ. Cô đủ tiền mua cái Tịnh-Thất nầy với giá 80 triệu. Số tiền nầy Hùm ôm trọn.

Cô-Nghiêm về ở Tịnh-Thất nầy đến năm 2005 thì Cô bị bệnh lao, thân thể xanh-xao, không bao lâu, thân xác lần-lần rút lại. Người cô còn rất nhỏ, rất ốm. Cô bị bệnh kéo dài gần hai năm và sau đó Cô đã qua đời.

Để nhắc lại, trong lúc Cô đang bệnh, rất ít bạn Đạo cùng Giới-Tính tới lui thăm hoặc ai giúp cô về mặt tài chánh để lo bệnh cả. Cô chỉ hốt thuốc Nam sắc uống.
Mặc dù trước đây Cô đến T-X của Hùm làm Công-Quả tại nhà bếp trên hai năm, mà lúc nguy khốn, Hùm để tai ngơ mắt lắp.

Đến cuối đời, còn khoảng một tháng nữa, Cô Nghiêm chết, lúc nầy Cô không còn đi đứng được nữa.
Hùm nghe đồn về tình hình bịnh-trạng của Cô-Nghiêm nguy-ngập, liền tới bảo với Cô, rằng để Hùm hỏi cho Cô ở nhờ cái chòi lá bỏ trống gần bên của hàng xóm, để Hùm kêu người bán cái Thất rồi lo thuốc thang cho Cô.
Những tưởng Cô được Hùm quan-tâm, Cô đồng-ý nghe lời Hùm. Cô qua ở cái chòi lá kể trên, chỉ mới ít ngày, Hùm đã bán cái Thất cho một Cư-Sĩ với giá 35 triệu.
Sau khi bán xong, Hùm tới nói với Cô Nghiêm bằng những lời lẽ cố bịa ra chuyện.
Với một nạn-nhân đang Hấp-Hối. Hùm vu khống Cô thiếu nợ ở những người toàn là đồng hội đồng thuyền với Hùm, như tên Long-Chùa, Bình-Xạo và một số Ni thân cận từng biện luận làm chứng bao che mỗi khi Hùm gây Tội-Lỗi, nên đồng phe. Chúng nói, số tiền Cô-Nghiêm mượn là trên 20 triệu. Khi trừ cấn xong, số tiền bán cái Thất còn không được 10 triệu, và số tiền còn lại Hùm cũng không đưa cho Cô-Nghiêm.
Hùm tỏ ra Nhân-Đạo, nói với Cô để Hùm giữ cho, và Hùm sẽ nhờ người lo bệnh cho Cô.

Khi nghe Hùm nói về các việc Vu-Khống xong, bệnh nhân chỉ biết nằm đơ trợn mắt, ú-ớ vì tức-giận, nên chiều cùng ngày hôm ấy, cô Nghiêm đã xuôi tay nhắm mắt qua-đời.

TRẠNG PHẠT TÙ

Địa chỉ Tác Giả: vietnam9999@ovi.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời Bạn Đọc-Viết
BÌNH LUẬN