-----
Opera-Trangphattu—Nghệ Thuật-Văn Học—Phật Giáo Hiện Đại

20 thg 4, 2011

ĐẠI THỪA-TIỂU THỪA (phần kết)

大乘-小乘
(Mahayana-Hinayana)

ĐẠI THỪA-TIỂU THỪA
My Opera
(Tiếp Theo)
Blogspot
(Tiếp Theo)


[NEXT]
*KẾT LUẬN CHUNG

,KHỞI ĐẦU,
vốn xuất thân cũng từ Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy; nhưng do quen với lối sống dễ duôi, tùy tiện, phóng túng; không còn sức tinh tấn hay tha thiết đến
CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT;

không tuân thủ Giới Luật và cũng không thể kham nhẫn được sự giám sát, giáo giới của hàng Thượng Tọa, Trưởng Lão; thời ấy, các Tu Sĩ trẻ tuổi hơn đã phản bội Tăng đoàn, phá hoại hòa hợp Tăng và tự ý tách ra khỏi hội chúng; lập thành một giáo đoàn riêng, hành pháp riêng, Bố Tát riêng.
,Số ở lại, gồm những vị trung thành với Giáo Pháp, với Giới Bổn; là hàng Trưởng Lão, Thượng Tọa đương thời; cùng những đệ tử tinh tấn, trung thành với các Ngài, gọi là Thượng Tọa Bộ. Nhóm tách ra, có con số đông hơn nhiều; gọi là Đại Chúng Bộ, là tiền thân của phái Đại Thừa truyền đến hôm nay.
,Như vậy, Đại Chúng Bộ-tức Đại Thừa mang tư tưởng, hành vi phản bội của Đề Bà Đạt Đa; một nghịch đồ của Đức Phật, khi Ngài còn tại thế!
,Tuy nhiên, hàng hậu học, môn đồ đệ tử của Đại Thừa về sau; thì chỉ biết tin theo thầy-tổ của mình, mà không hề biết được điều đó.

,Khi lan tràn sang đất nước Trung Hoa, bị thần phục bởi sức mạnh của các vua chúa Trung Quốc thời Phong Kiến; những Tu Sĩ Đại Chúng Bộ đã thuận theo sự mê tín của họ và dần dà chế đặt ra đủ thứ nghi lễ theo mốt cung đình, dựa theo các nghi lễ của Bà La Môn giáo.
,Để dễ biện minh cho lối sống ngày càng sa đọa, xa rời Phật Pháp; họ bắt đầu đua nhau soạn ra đủ loại kinh sách pha tạp giữa Phật Giáo, Lạt Ma giáo, Bà La Môn giáo và phái Licchavi...
,Để dễ đánh lừa người đọc, các bài kinh tự soạn đều được bắt đầu bằng câu:
—"Tôi nghe như vầy"
và đã làm cho muôn người vẫn lầm tưởng đó là Kinh do chính Đức Phật thuyết.
,Đồng thời, một số vị tu thiền sa vào kiến giải và hý luận; ưa nói và viết nhiều, đã thi nhau soạn ra các thuyết "đốn ngộ"; góp phần làm cho kho tàng kinh sách của Đại Thừa thêm đồ sộ.

,Với lối sống theo phong độ "Bồ Tát", các Tu Sĩ Đại Thừa đã gần như hoàn toàn phá hoại Giới Luật; cùng với kho tàng kinh, luận tự chế xem như đã hủy báng Chánh Giáo Tạng; dù vô tình hay hữu ý, họ đã nghiễm nhiên trở thành nhưng kẻ phản đồ của Đức Phật và Giáo Pháp.

,Đức Phật dạy:
Giáo Pháp sẽ bị thất lạc, bị suy vong; khi trong đời, có những Sa Môn hay Bà La Môn; đem những thứ không phải Kinh chúng nói đó là kinh, không phải Luật chúng cho đó là luật, không phải Luận chúng xem đó là luận.
,Những kẻ ấy, sẽ đem lại bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh cho đa số; gây nên nỗi khổ đau cho Chư Thiên, cho Nhân Loại; và sẽ khiến cho Giáo Pháp không tồn tại được lâu dài.


,Thực tiễn đã chứng minh lời Ngài với những sự thật rất phũ phàng!
,Những chi phái thuộc Đại Thừa, như Cổ Sơn Môn; chúng sống với vợ con, với gia đình như người đời không khác; mà vẫn được đồng bào và Phật Tử cung kính, lễ bái, cúng dường và nghe chúng giáo giảng!
,Thiếu Lâm Tự, một thời từng lập ra những đoàn Tăng "Binh", theo lệnh các vua chúa Trung Hoa để đi chém giết ngay cả đồng bào của mình, với cớ là để trừ loạn đảng. Hễ giết chết một người, là họ chỉ cần chấp tay niệm câu:
Namo A Di Đà Phật,
để cầu nguyện cho người kia được siêu thoát; vậy mà vẫn được xem là chánh phái, lừng danh!
,Hầu hết các chùa-tháp, tịnh xá...đều chuyên truyền bá mê tín, dị đoan; xem quẻ, coi bói, đoán tướng, cúng kiếng...; với những thời "kinh", thời "công phu"; hay những sinh hoạt tạp nhạp, ồn ào huyên náo; mà vẫn được xem là "Thiền Môn Nghiêm Tịnh" và vẫn được đồng bào tin tưởng, chấp nhận, tán ngưỡng!
,Hằng hà sa số là các "Bồ Tát" dỏm, giả danh, không có công đức gì đáng kể; mà vẫn được xem là hàng tự tại, là những kẻ hành pháp hạnh tối thượng!
,Chưa hết, còn rất nhiều những kẻ tự xưng hoặc được tôn xưng:
,-là Phật, là Đại Thánh;
,-là Bồ Tát, là Tổ;
,-là Thiền Sư, Pháp Sư;...của nhiều tông phái.
...
Mời Bạn Đọc
PHẦN KẾT
(Tiếp Theo)
TRANG PHÁT TU

1 nhận xét:

 1. Đây là lời Bình Luận về
  TRANG PHẬT TỬ
  do bạn ut music gởi qua Email:

  [-------- Tin gốc --------
  Subject: Phat giao viet nam
  From: ut music < utmusic91@gmail.com >
  To: trangphattu@live.com]
  CC:

  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

  Mình chỉ là một người mộ đạo, vô tình ghé ngang qua trang web của các bạn.
  Mình thấy trang web này có vẻ chỉ trích Phật giáo Đại thừa là chủ yếu. Nay mình có vài lời cho các bạn như sau:
  Chắc có lẽ các bạn chưa từng nghe qua câu nói của ngài Dục Vương - Vua A Dục, ngài cũng là một Phật tử thuần thành. Ngài nói rằng:
  "NGƯỜI TA KHÔNG NÊN CHỈ KÍNH TRỌNG TÔN GIÁO RIÊNG CỦA MÌNH VÀ BÀI BÁC NHỮNG TÔN GIÁO CỦA KẺ KHÁC, MÀ PHẢI KÍNH TRỌNG CỦA KẺ KHÁC VÌ LÝ DO NÀY HAY LÝ DO KHÁC. NHƯ THẾ TA CÓ THỂ LÀM CHO TÔN GIÁO MÌNH PHÁT TRIỂN VÀ GIÚP ĐỠ CÁC TÔN GIÁO KHÁC NỮA. NẾU KHÔNG TỨC LÀ TA ĐÃ TỰ ĐÀO HUYỆT CHO CHÍNH TÔN GIÁO CỦA MÌNH".
  Điều đó là đối với các tôn giáo khác nhau, huống hồ ta cùng một "người cha" sinh ra lại bêu xấu nhau như thế! Hơn nữa, các vị tăng sĩ của Đại thừa lẫn Tiểu thừa luôn thông qua nhau, tìm hiểu học hỏi những giáo lý, dung hòa với nhau và cùng rút ra những giáo lý chung mà Đức Bổn Sư đã dạy.
  Còn việc những vị tăng còn phạm giới thì điều đó là một lẽ thường tình thôi các bạn à! không nên chấp trước vào những điều này mà đi bôi xấu cho cả một tăng đoàn. Từ thời Đức Phật đã có những người không chấp hành giới luật rồi huống hồ ngày nay Phật đã diệt độ.
  Mình mong rằng các bạn sẽ có một cái nhìn sâu rộng hơn về tôn giáo của mình.
  Ông bà ta có câu:
  "Khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau".
  Thật hay đúng không các bạn!
  Mong các bạn hãy dụng tâm Phật, nhãn Phật mà soi xét sự việc.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!


  Sau đây là nội dung phần
  LỜI HỒI ĐÁP
  Từ Trangphattu đến Ut Music!

  Trả lờiXóa

Mời Bạn Đọc-Viết
BÌNH LUẬN