-----
Opera-Trangphattu—Nghệ Thuật-Văn Học—Phật Giáo Hiện Đại

23 thg 8, 2012

DU HÀNH DÀI


-CĂN CỨ vào CHÁNH PHÁP
,trong
KINH TĂNG CHI BỘ
Chương 5 Pháp; Phẩm 23


Đức Phật đã dạy:
(I)
—Có năm điều nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho người sống du hành dài, du hành không có
mục đích:
,Thế nào là năm?
1. Không nghe điều chưa được nghe;
2. Không làm cho thanh tịnh điều đã được nghe;
3. Có sợ hãi một phần điều đã được nghe;
4. Cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng;
5. Không có bạn bè.
(II)
—Có năm điều nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho người sống du hành dài, du hành không có
mục đích:
,Thế nào là năm?
1. Không chứng đắc điều chưa được chứng đắc;
2. Không làm cho thanh tịnh điều đã được chứng đắc;
3. Có sợ hãi một phần điều đã được chứng đắc;
4. Cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng;
5. Không có bạn bè.

,Trong lời dạy của Ngài, đối với Tu Sĩ, là người tu xuất gia; thì Mục Đích cần phải hiểu là gì?
-Là Giác Ngộ, là Giải Thoát!
,Và Pháp Môn thực hành để đạt được Mục Đích trên là:
-Giới Luật, Thiền Định và Trí Tuệ;
chứ không phải là đi xa, đi du hành dài hay lễ bái!
,Trong quá khứ, các bậc Thánh Nhân trong Tăng đoàn dưới sự lãnh đạo của Đức Thế Tôn; không hề có ai thực hành phép đi xa, đi du hành dài hay lễ lạy để thành tựu Giới Đức, hoặc Thiền Định hay Trí Tuệ bao giờ!

,Như vậy, nếu có kẻ đi xa, đi du hành dài, hay đi lễ lạy; mà cho rằng đó là hạnh cao thượng, là tu, là hướng tới Giải Thoát hay Giác Ngộ; thì đó là kẻ ngu pháp, là kẻ không hề biết đến Chánh Giáo, là kẻ không biết lời dạy trên của Đấng Đạo Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
,Kẻ ấy, cùng với thầy tổ của họ, cùng với đồng môn huynh đệ của họ; sẽ là những kẻ theo đường lối ngoại đạo, tà giáo; đều là những kẻ ngu pháp mà quen thói a dua, diễn kịch và dối láo!

,Đại đa số đồng bào cũng như người Phật Tử, đã không từng được nghe, được biết đến Chánh Kinh; nên đã không thực biết như thế nào là Thánh Hạnh, là Đại Hạnh; hay Hạnh Cao Thượng, hay các Pháp Môn Cao Thượng.
,Rồi khi thấy một Tu Sĩ đi xa, mỗi bước 1 lạy; bèn lầm tưởng đó là hạnh cao thượng, là pháp siêu việt, là thuộc về Thánh Đức; mà không hề biết rằng đó là pháp không được Đức Phật cũng như các bậc Thánh Nhân tán thán, là pháp bị chỉ trích.

,LẠI CÓ MỘT SỐ
kẻ đi tu, sống lâu ra lão làng; vốn cũng không từng biết đến Tạng Chánh Kinh, không hề được nghe, được dạy về Chánh Giáo. Kẻ ấy nghĩ mình là Hòa Thượng, là Đạt Đạo; thấy kẻ đi du hành dài, mỗi bước 1 lạy xuống; bèn phát ngôn rằng:
-Việc làm ấy hoàn toàn đúng với Chánh Pháp!
,Nhiều người thấy kẻ ấy đang ngồi ở vị trí cao, cứ tưởng lời kẻ nầy nói ra là chính xác, là đúng đạo lý; nên đa số Đồng Bào, kể cả những người trí thức; cũng cho rằng vậy là đúng, là hạnh cao thượng; mà không hề nhận thức được một thực tế, rằng:
-Đó chỉ là một việc làm nhảm nhí, phí công, tổn sức và vô ích!

,Trên đường đi du hành dài, không có mục đích đúng đắn như vậy; thì người đi chắc chắn sẽ phải gặp nhiều sự xúc chạm, xúc phạm; những cảnh bất công, trái ý, nghịch lòng; phát sinh từ những thế lực có tư tưởng đối kháng.
,Rồi khi sự kiện ấy xảy đến, có một số người vị tình với người đang đi; và họ sẽ lớn tiếng tỏ thái độ bất mãn để bênh vực.
,Một số kẻ đã nói về những người, những thế lực đối kháng, bằng các câu như:
-Họ Phá hoại Tăng Già!
-Họ Phá hoại Đạo Phật!
-Họ Phá hoại Phật Giáo!


,Một số người ít hiểu biết cũng nghe thấy hay, thấy có lý.
,Nhưng, kể cả kẻ nói và người nghe có thực hiểu, thực biết; rằng Tăng Già là gì không? Đạo Phật là gì không? Phật Giáo là gì không?

,Vị Tu Sĩ, xuất gia theo Đạo Phật; đã thọ và hành trì
-TỲ KHƯU GIỚI,

thường thực hành theo Tạng Chánh Giáo, mới gọi là 1 vị Tăng! Chứ không phải trọc đầu và lễ lạy hay ê a mà thành Tăng được!
,Rồi khi ít nhất 4 vị Tăng có đức hạnh-có thường xuyên thực hành Sa Môn Hạnh như trên, hòa hợp một nơi; cùng làm Tăng sự, mới thành nghĩa Tăng Già.
,Còn kẻ đang đi, độc thân một mình; không thực hành theo Chánh Giáo, làm trái lời Phật dạy; thì Tăng Già đâu nơi kẻ ấy mà gọi là bị người ta phá?

,Còn Đạo Phật là gì? Phật Giáo là gì?
-Đạo là Con Đường.
-Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni.
-Giáo là sự Giảng Dạy.
,Con Đường mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã Giảng Dạy cho hàng môn đồ đệ tử của Ngài, gọi là Chánh Đạo, là Chánh Pháp; hiện đang được lưu truyền trong:
ĐẠI TẠNG KINH
-Nikaya
.


,Những nhân vật hay thế lực đối kháng kia, họ có đem quyển Kinh-Nikaya nào đi đốt đâu mà gọi là phá hoại Đạo Phật hay phá hoại Phật Giáo?!
,Xưa nay, có nghe nói Tu Sĩ Đại Thừa đem tiền của Đồng Bào và người Phật Tử; rồi mua Kinh-Nikaya đem đốt, chứ chưa từng nghe ở đời có ai đem Kinh ấy để đốt bao giờ cả!
,Còn kẻ đang đi, lại làm trái lời Đức Thế Tôn đã dạy trong Kinh Tạng; thì Đạo Phật đâu, Phật Giáo đâu nơi kẻ ấy mà nói là bị người ta phá vậy?

,Do không hiểu biết về Chánh Pháp, nên tuyệt đại đa số Đồng Bào cũng như người Phật Tử và đám Tu Sĩ Ngoại Đạo cho rằng kẻ du hành dài kia đang thực hành 1 pháp Khổ Hạnh hiếm có và cao thượng!
,Mọi người cần biết phân biệt giữa 2 pháp:
1-Pháp hành Khổ Hạnh
tùy thuận Chánh Pháp, đưa đến Giác Ngộ và Giải Thoát; được Đức Phật giảng dạy và được các bậc Thánh Nhân tán thán.
2-Pháp Hành Xác
đưa đến thối đọa, mê chấp; bị Đức Phật cùng các bậc Thánh Nhân chỉ trích.

,Trong 13 Hạnh Đầu Đà, tức
KHỔ HẠNH

mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho hàng môn đồ đệ tử, không có pháp đi xa, đi du hành dài hay lễ bái bao giờ cả.
,Hơn nữa, người thực hành pháp Khổ Hạnh thường hành trì 1 mình, đơn thương độc mã và hoàn toàn không có tài sản. Còn nay, xem kẻ đang du hành kia; vừa đi vừa có người hộ tống, có xe đưa rước; có thừa tiền để ở nhà nghỉ hay khách sạn; có thể mang theo mình cả thú nuôi để mua vui, làm cảnh...; mà vẫn được nhiều người tán thán là pháp Khổ Hạnh cao thượng, hiếm có!
,Một số người lại còn xem kẻ du hành dài như thần tượng, xúm nhau đem thảm rải cho đi qua. Lại có những người đi theo "hộ niệm" và còn đem cả muôn thú đến đó để phóng sanh.
,Thế nhưng, ít ai nhận biết rằng; chó và chim đi theo để mua vui cho "thầy" đều đang bị quản thúc như nô lệ; đang bị nhốt trong lồng, đang bị xích gông trên cổ!

,Than ôi! Hàng ngàn năm qua, mọi người đã bị đám ngoại đạo, tà giáo làm cho si mê quá độ!

,Hãy tỉnh ngộ!
,Hỡi Đồng Bào và người Phật Tử!


,Đừng vì hiếu kỳ, đừng vì a dua, đừng vì sự hiểu biết hay tin tưởng mơ hồ; mà gây nên những sự xáo động trong gia đình, trong địa phương, trong xóm làng hay trên từng khu phố!
,Giặc ngoại xâm đang chờ mong nhân dân ta xáo động, từng giây phút.
,Đừng để mình biến thành con rối, cho những kẻ cơ hội dật dây, tuyên truyền, vận động!

,Hãy tin rằng:
,Đó đều là những kẻ chuyên đóng kịch và dóc láo, bẻm mép để vơ vét tiền bạc-của cải-tài sản của quý vị mà thôi!
,Bởi không ai khác, chính những kẻ ấy đã phá hoại Phật Giáo tự mấy đời đến nay rồi!

,Rung chuyển ngàn núi non, chấn động khắp muôn loài.
,Đó, là tiếng của loài Sư Tử, vì có đủ Sư Tử âm.
,Chánh Pháp, là Thánh âm, vốn của dòng Sư Tử vậy!


Trích trong:
Năm DẦN, Viết Về HỔ


THẦN THÔNG-LẠC GIÁO
(phần cuối)


TRANG PHẬT TỬ

Từ khóa Bổ sung
(theo sự tìm kiếm của bạn đọc)
-Thích Tâm Mẫn.
-Hướng về Yên Tử.
-...

1 nhận xét:

 1. Trong thời gian có vị tu du hành dài vừa qua, dư luận bàn tán về một nhóm người "không mời mà đến", với những hành vi khá bạo lực.
  Cũng dễ dàng đoán biết họ là ai mới có thế lực như vậy.

  Hành vi mang tính táo bạo của nhóm nầy thật cũng dễ gây sự bất nhẫn.
  Tuy nhiên, theo khách quan của chúng tôi, thì việc làm của họ vô tình lại rất có lợi cho Đạo Phật!

  Vì sao vậy?
  Bởi vì, đa số Đồng Bào và người Phật Tử Việt Nam ít biết đến hư-thực, ít biết Chánh Đạo, không phân biệt được đúng-sai; lại hiếu kỳ và dễ a dua theo các phong trào.
  Cho nên họ dễ đồn thổi một sự kiện không đúng với sự thật. Đặc biệt, họ quen thần thánh hóa các sự kiện liên quan đến tu sĩ Phật Giáo mà họ cho là siêu xuất.

  Vì vậy, xét nhóm người bạo lực kia; thì dù vô tình hay hữu ý, họ cũng đã dẹp đi thói a dua, hiếu kỳ của đại đa số Đồng Bào; để cho họ kịp thời đọc bài viết trên TRANG nầy mà hiểu biết đúng đắn hơn.

  TRANGPHATTU.

  Trả lờiXóa

Mời Bạn Đọc-Viết
BÌNH LUẬN